Thượng Tọa

Trái tim và cuộc sống – Thích Thiện Thuận

trai-tim-va-cuoc-song-thich-thien-thuan

Trái tim và cuộc sống mỗi người đều có, tuy nhiên sẽ có những ý niệm Phật Pháp được giảng giải liên quan đến nội dung này của Thầy Thích Thiện Thuận. Trái tim và cuộc sống của chúng ta trên con ...

Phật Quang
Logo
Shopping cart