Đại Đức

Bồ tát tại gia phần 5 – Thích Pháp Hoà

bo-tat-tai-gia-phan-5-thich-phap-hoa

Bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 5 do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada vào ngày 20/02/2016. Phát tâm bồ đề để làm bồ tát Bồ tát tại gia phần 5 - Giảng giải kinh ...

Nỗ lực và kiên trì – Thích Pháp Hoà

no-luc-va-kien-tri-thich-phap-hoa

Bài thuyết pháp nỗ lực và kiên trì do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Hải Đức, Regina ngày 15/01/2017. Con người sống phải có sự nỗ lực và kiên trì Làm gì cũng phải nỗ lực và kiên trì ...

Bồ tát tại gia phần 6 – Thích Pháp Hoà

bo-tat-tai-gia-phan-6-thich-phap-hoa

Bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 6 do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada vào ngày 20/02/2016. Bồ tát tại gia để cư sĩ phát tâm bồ đề Tu tập để thành Bồ tát tại gia ...

Phật Quang
Logo
Shopping cart