Thích Pháp Hòa

Những người đang nghe Phật pháp, và có duyên biết đến Thượng toạ Thích Pháp Hoà, chắc chắn cũng biết rằng: Thầy Thích Pháp Hoà hiện đang tu tại Canada. Song có lẽ cũng muốn biết nhiều thông tin hơn về Thầy.

Tiểu sử Thầy Thích Pháp Hoà

Đại đức Thích Pháp Hoà sinh tại Cần Thơ, Việt Nam trong năm 1974. Ngài sang Canada định cư năm 12 tuổi.

thich-phap-hoaTiểu sử Thầy Thích Pháp Hoà

Ngay từ khi còn nhỏ và ở tại Việt Nam, Thầy đã có niềm yêu thích đối với Phật Pháp, nhiều lần trốn mẹ để đọc kinh Phật tại nhà. Có lẽ nhờ đó mà Thầy đã xuất gia khá sớm, vào năm 15 tuổi.

Năm 20 tuổi, Thượng toạ Thích Pháp Hoà thọ Tỳ – kheo tại Pháp.

Vào năm 2006, tức năm Thầy Thích Pháp Hoà 42 tuổi đã nhận trách vụ trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm ở Canada và Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên năm 2007.

Hiện nay, Thượng toạ Thích Pháp cũng đồng thời làm Phó Giám Viện của Viện Phật học Dallas (Tu Viện Huyền Quang) ở thành phố Royse City, Texas, Mỹ.

Bằng quá trình tu luyện và “Ngộ” trong Phật pháp, Thầy đã đi khắp các quốc gia để thuyết pháp, giảng dạy và truyền bá tư tưởng của Đức Phật.

Không chỉ mong muốn truyền bá tư tưởng Phật giáo, giúp đỡ các đệ tử tu đạo tốt hơn trên con đường của mình, mà Thượng toạ Thích Pháp Hoà còn tích cực kêu gọi đồng bào và cộng đồng người Việt thực hiện các công tác từ thiện, giúp đỡ người Việt cũng như những người chịu thiên tai tại Canada và một số nơi khác mà Thầy biết đến.

Thầy Thích Pháp Hoà hiện nay là một trong những vị giảng sư được yêu thích và rất nhiều người biết đến.

Dưới đây là những bài thuyết pháp của Thầy.

Bồ tát tại gia phần 5 – Thích Pháp Hoà

bo-tat-tai-gia-phan-5-thich-phap-hoa

Bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 5 do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada vào ngày 20/02/2016. Phát tâm bồ đề để làm bồ tát Bồ tát tại gia phần 5 - Giảng giải kinh ...

Nỗ lực và kiên trì – Thích Pháp Hoà

no-luc-va-kien-tri-thich-phap-hoa

Bài thuyết pháp nỗ lực và kiên trì do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Hải Đức, Regina ngày 15/01/2017. Con người sống phải có sự nỗ lực và kiên trì Làm gì cũng phải nỗ lực và kiên trì ...

Bồ tát tại gia phần 6 – Thích Pháp Hoà

bo-tat-tai-gia-phan-6-thich-phap-hoa

Bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 6 do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada vào ngày 20/02/2016. Bồ tát tại gia để cư sĩ phát tâm bồ đề Tu tập để thành Bồ tát tại gia ...

Bồ tát tại gia phần 7 – Thích Pháp Hoà

bo-tat-tai-gia-phan-7-thich-phap-hoa

Bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 7 do Thượng toạ Thích Pháp Hòa tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada giảng vào ngày 12/03/2016. Bồ tát tại gia phần 7 là giúp Phật tử phát tâm bồ đề Bồ tát tại gia ...

Bồ tát tại gia phần 8 – Thích Pháp Hoà

Bo-tat-tai-gia-phan-8-thich-phap-hoa

Bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 8 do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada vào ngày 12/03/2016. Bồ tát tại gia phần 8 lại tiếp tục những giảng giải để chúng ta tu tâm ...

Phật Quang
Logo
Shopping cart