Đại đức Thích Pháp Hoà thuyết pháp tượng Phật nào thờ tốt

Bài thuyết đáp mang tính Hỏi đáp Phật Pháp Tượng Phật nào thờ tốt? do thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại Đạo Tràng Pháp Hoa, Vancouver, Canada ngày 15/07/2017.

thich-phap-hoa-tuong-phat-nao-tho-totNgày ngay chúng ta thường thỉnh tượng Phật để thờ, nhưng nhiều người lại muốn biết tượng Phật nào thờ tốt? Video bài thuyết pháp của Thượng Toạ Thích Pháp Hoà dã lý giải điều đó.

Phật tử khi đã học Phật pháp thì chúng ta học hạnh của quý Ngài, nhớ ơn của quý ngài chứ không phải thờ tượng Phật để được phước. Như thế là điều không đúng. Con người biến đổi vô thường còn Phật tánh không thay đổi, nên chúng ta cứ thờ tượng Phật mà không nên quan niệm.

Video Tượng phật nào thờ tốt của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Vì thế tượng Phật nào thờ tốt? Không có ai chia ra tượng Phật cho người già, người trẻ mà chúng ta chỉ thờ để học đức hạnh của những vị Phật đó. Vì vậy, mỗi người cứ thờ tượng Phật với lòng thành kính và học đức hạnh của các ngài mà không quan trọng đó là tượng Phật nào.

Chúng ta có rất nhiều tà kiến như quan niệm tượng Phật ngồi mới thong dong, sung sướng, còn đứng thì mỏi chân… Đó là điều mà quan niệm sai lầm của chúng ta trong cách thờ tượng Phật.

Thờ tượng Phật nào tốt của Đại đức Thích Pháp Hoà sẽ giúp ta hiểu rõ hơn về tri kiến khi thờ Phật tại nhà mà không phải quan niệm là tượng Phật đó như thế nào. Trong bài thuyết pháp này của Thầy còn mang đến rất nhiều tri thức khi chúng ta tu tập từ thân, tâm, trong ngoài, hình tướng, nội dung. Chúng ta tu là tâm, khẩu chứ không phải là miếng ăn sẽ giúp bạn thành Phật.

Phật Quang
Logo
Shopping cart