Bài thuyết pháp Tĩnh lặng chiếu soi của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Pháp thoại mang tính chất vấn đáp Tĩnh lặng chiếu soi do Thầy Thích Pháp Hòa giảng  tại chùa Bảo Lâm, Ohio, Hoa Kỳ vào ngày 01/10/2017.

-tinh-lang-chieu-soi-thuong-thich-phap-hoaTĩnh lặng chiếu soi tâm hồn

Tâm của chúng ta là nhận biết những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Khi chúng ta tu tâm là giúp những nhận biết của mình rõ ràng hơn. Tâm chúng ta luôn quy chụp và so sánh mà không cảm nhận vật đó một cách đơn thuần.

Video Bài thuyết pháp Tĩnh lặng chiếu soi của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Khi tu tâm thì đạt đến tình trạng Tĩnh lặng chiếu soi thì chúng ta đã đạt được thành công.

Mỗi khi chúng ta ngồi thiền thì là lúc quán hơi thở, không để tâm chạy đi đâu nữa. Khi chúng ta ngồi thiền là có khả năng nhận diện và không để tâm đi lung tung lăng xăng, suy nghĩ lung tung.

Tu Phật là tu thiền định là giúp con người có khả năng nhận biết những gì đang xảy ra trong hiện tại.

Khi chúng ta tu tập, chúng ta đã có Pháp môn là chỗ dựa để khi tâm đi lung tung thì có thể kéo về. Khi người ta đối mình Pháp này, nhưng chúng ta lấy Phật pháp để đối với họ. Không lấy Pháp của người làm cái Pháp của mình. Vì vậy, khi tâm tĩnh lặng chiếu soi là lúc chúng ta hiểu rõ những điều đang xảy ra xung quanh mình.

Bài pháp thoại tĩnh lặng chiếu soi của Đại đức Thích Pháp Hoà giúp người nghe hiểu hơn về quá trình tu tâm của chính mình. Giúp tĩnh tâm, hiểu hơn về quá trình tu tập của chính mình.

Phật Quang
Logo
Shopping cart