Bồ tát tại gia 16 – Thích Pháp Hoà

Bài thuyết pháp Bồ tát tại gia 16 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng vào ngày 02/07/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada.

bo-tat-tai-gia-16-thich-phap-hoa

Bồ tát tại gia 16 – nghe để biết giác ngộ ở đâu

Phẩm thứ ba trong kinh U bà tắc giới

Bồ tát tại gia 16 là phẩm thứ ba này là ba loại bồ đề, ba thứ bò đề. Tức là giác ngộ, khi nào chúng ta có tỉnh thức thì khi đó chúng ta có bồ đề. Đời người chúng ta có tranh có chấp để đến khi chúng ta chết đi thì nó vô thường cỡ nào.

Khi mình tu không chỉ cho riêng mình àm còn phát tâm rộng lớn để mang đến lợi ích cho người khác.

Video Bồ tát tại gia 16 – Thích Pháp Hoà

Bồ tát có 2 loại xuất gia và tại gia. Trong Kinh này thì Đức Phật có 3 loại bồ đề tức 3 loại giác ngộ, chỉ Bồ tát là người có sự rốt ráo nhất.

Nhiều khi mình sống mà không thấy sống, không thấy chết nên mình luôn muốn ăn thua đủ ghanh đua rồi mình không biết ngày mai thế nào. Khi chứng kiến nhứng cảnh như thế thì ta sẽ có những giác ngộ về cuộc sống, về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta.

Có ba loại giác ngộ:

Thiện trung – chết tốt, muốn có thiện trung thì phải có thiện sanh – tức là người khéo sống, sống tốt.

Thanh văn bồ đề – Những người nghe giáo pháp mà hiểu đạo.

Duyên giác bồ đề – Những người nhìn mọi duyên sự ở đời để giác ngộ. Sanh hữu hạn, tử vô kỳ, nếu nhìn cái đó mà giác ngộ thì chúng ta đã chứng quả Duyên giác bồ đề.

Phật bồ đề – Đó là khi chúng ta hiểu được “Nhất thế trí, tứ diệu đế”. Đó là khi chúng ta nhìn tướng mà hiểu được sự việc.

Khi nghe bài thuyết pháp Bồ tát tại gia 16 bạn sẽ hiểu rõ hơn về quá trình tu tập cũng như sự giác ngộ của chúng ta đã đạt được hay chưa.

Bạn xem thêm bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Pháp Hoà tại đậy.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phật Quang
Logo
Shopping cart