Bồ tát tại gia phần 11 – Thích Pháp Hoà

Bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 11 do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng vào ngày 26/03/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada.

bo-tat-tai-gia-phan-11-thich-phap-hoa

Bồ tát tại gia phần 11 nói về tứ nhân

Bồ tát tại gia phần 11 về Tứ nhân

Tiếp tục bài giảng của kinh Ưu bà tắc giới về Bồ tát tại gia. Trong tất cả các việc làm, nếu việc làm nào không có chất lượng từ bi thì việc làm đó chưa đúng nghĩa. Nếu hôm nay có người nấu ăn cho bạn đó là lòng từ bi, nếu không xuất phát từ lòng từ bi thì mấy ai làm được.

Video Bồ tát tại gia phần 11 – Thích Pháp Hoà

Như việc bố thí cho người nghèo, thì có những người giàu nhưng chưa chắc đã cho, nhưng những người nghèo nhưng có tiền hơn so với người nghèo khó kia thì vẫn cho. Đức Phật nếu không có lòng từ thì đã không bỏ cung vàng điện ngọc để tìm ra con đường tu tập, giải thoát khổ nạn cho người.

Tại mục này là dung 4 nhân cho đại bi. Khi chưa đắc đạo mà chúng ta khởi quán tâm từ, thì đó là bi, khi đắc đạo và làm việc đó gọi là đại bi. Chưa đắc đạo chưa thành Phật, bởi khởi phát tâm còn có thể thay đổi. Muốn làm đại bi phải thấy rộng.

Song chúng ta chưa đắc đạo thì chúng ta chưa có bát nhã, đó là trí tuệ thâm sâu cao rộng. Trí tuệ bát nhã do tu khác trí tuệ thế gian – mưu mô suy tính.

Bài thuyết pháp Bồ tát tại gia 11 của thượng toạ Thích Pháp Hoà tiếp tục mang đến cho chúng ta những hành động những việc làm để chúng ta có thể khởi phát tâm đại bi.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phật Quang
Logo
Shopping cart