Thuyết pháp Bốn loại chấp ngã của Thầy Thích Pháp Hoà

Thuyết pháp Bốn loại chấp ngã do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tịnh xá Minh Quang, Bắc California Sacramento, ngày 17-10-2017.

bon-loai-chap-nga-thich-phap-hoa

thich-phap-hoa-bon-loai-chap-nga

Mỗi chúng ta có bôn loại chấp ngã

Thế nào là chấp ngã?

Chấp ngã của mỗi con người đều có hai phần là vật chất và tinh thần. Về loại chấp ngã vật chất – chúng ta luôn chấp ngã cho thân xác mà chúng ta chỉ sống tạm trên cõi đời này. Còn về chấp ngã tinh thần thì gặp bất cứ vấn đề gì chúng ta luôn có những suy nghĩ và tính toán.

Video Thuyết pháp Bốn loại chấp ngã của Thầy Thích Pháp Hoà

Khi chúng ta có cơ hội được biết đến với Phật pháp là có thiện căn, thiện duyên. Con người có thiện căn thì cũng có bất thiện căn, ác căn. Nhưng khi chúng ta đã biết đến Phật pháp thì đã có thiện căn bồ đề.

Bồ đề là giác ngộ, thì là điều mà tất cả chúng ta cần phải có. Khi chúng ta có giác ngộ thì mới đi trọn vẹn được con đường đó. Cho nên tất cả chúng ta đều phải nuôi dưỡng thiện căn bồ đề để tâm hồn chúng ta có được những thiện căn, tu tâm để có quả tốt.

Muốn tăng trưởng bồ đề chúng ta phải giảm phiền não. Phiền não là hiện tượng tâm lý xấu sai lầm, nó là động lực khiến chúng ta sanh tội lỗi.

Chấp ngã của con người khiến chúng ta lâm vào khổ đau, bởi chính tham sân si của chúng ta. Vì vậy, Bốn loại chấp ngã cũng được sinh ra từ đó. Con người muốn thoát khỏi cái chấp ngã của bản thân mình thì cũng phải loại bỏ được tham – sân – si trong chính con người mình.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phật Quang
Logo
Shopping cart