Thuyết pháp Cách vào định khi ngồi thiền của Thầy Thích Pháp Hoà

Bài vấn đáp Cách vào định khi ngồi thiền được thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ ngày 12/06/2017 tại tư gia Phật tử Thiện Giác, Bremen, Đức Quốc.

cach-vao-dinh-khi-ngoi-thien-thich-phap-hoa

Thiền định như thế nào?

Khi mình ngồi thiền làm sao để đi vào chỗ yên tĩnh. Tâm chúng ta luôn lăng xăng và nghĩ đến mọi thứ trong cuộc sống. Đạo Phật chỉ cho chúng ta cách ngồi thiền.

Thiền là tu chỉ và tu quán. Tức là khi chúng ta làm gì thì chúng ta hãy dừng lại nhìn sâu để tránh chúng ta có những hành động gây đổ vỡ.

Thuyết pháp Cách vào định khi ngồi thiền của Thầy Thích Pháp Hoà

Khi chúng ta ngồi xuống thì phải tìm cách ngồi để điều thân để không mệt mỏi, đau khổ khi ngồi, khiến tâm chúng ta cũng đi theo nó. Đó là cách ăn mặc.

Nếu chúng ta ngồi lâu thì phải có dụng cụ như bồ đoàn, toạ cụ đúng kích thước để ngồi không mỏi lưng.

Khi ngồi thiền chúng ta không cần cố gắng gì hết, nhưng tâm định.

Bước đầu tiên của người ngồi thiền là điều thân, không nhất thiết phải ngồi kết già, mà bán già.

Cách vào định khi ngồi thiền thì cần chuẩn bị đầy đủ để thân thể chúng ta thoải mái khi ngồi, không gồng cơ thể.

Khi thân ngồi rồi, tâm phải định, tâm phải trú vào. Chúng ta hãy trú theo hơi thở của mình. Hít vào, thở ra, hơi thở thông, khi đó miệng khép lại, mỉm cười. Cánh tay khép vừa người.

Tâm phải đi theo hơi thở, hít vào, thở ra. Dó đó tâm của chúng ta không đi lăng xăng tại nơi nào nữa. Đó là Cách vào định khi ngồi thiền mà Thầy Thích Pháp Hoà nói trong bài pháp của mình.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phật Quang
Logo
Shopping cart