Hình ảnh Đức Phật Dược sư

Đc Pht Dược sư là một trong những vị giáo chủ ở Tịnh Lưu ly phương Đông. Nhờ công đức phát 12 đại nguyện để trừ hết bệnh tật cho chúng sinh khiến họ có căn lành.

duc-phat-duoc-su

Đức Phật Dược sư nguyện phát căn lành để chúng sinh thoát khỏi bệnh tật

Bổn nguyện của đức Phật Dược sư

Nhờ những công đức của Ngài mà người ta thường gọi ngài là Phật Dược sư. Cũng chính vì thế mà ngày nay Phật tử tạc tượng Phật Dược sự lưu ly rất nhiều.

Bổn nguyện của Phật Dược sư là cứu tất cả chúng sinh khỏi các tật bệnh gây khổ đau nên ngài còn có tên gọi là Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật.

duc-phat-duoc-su-va-cac-vi-phat

Phật Dược sư còn được gọi là Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật

Tứ Mật Y Kinh là bộ kinh chứ tất cả y thuật của Phật giáo. Phật Dược sư trong một lần ngồi thiền định cùng các vị đệ tử và y sĩ – những người muốn học về pphuowng pháp chữa bệnh. Biết được nguyện vọng của họ, Phật Dược sư đã phát ra hai ánh hào quang để giảng giải và chấp nhận lời thỉnh cầu này.

Kinh Dược sư chính là những giải thích về các chứng bệnh khác nhau của thân và tâm cũng như nguyên nhân, triệu chứng, biểu hiện cũng như cách chữa trị của nó. Đó là lòng từ bi vô hạn của Phật đối với các đệ tử. Chữa bệnh như cách của Phật Dược sư là tìm đến căn nguyên và chữa trị tận gốc rễ của bệnh.

Trong hình ảnh của Đức Phật Dược sư cũng có thấy thí nguyện của ngài trong việc cứu giúp chúng sinh thoát khỏi bệnh tật. Hình ảnh của ngài sẽ là lòng bàn tay chỉ xuống hướng về phía trước, khác với Đức Phât đó là biện hiện ấn xúc địa, gọi trời. Hình ảnh của Phật Dược sư là thể hiện sự rộng lượng của ngài.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phật Quang
Logo
Shopping cart