Thuyết Giảng Đừng Dễ Tha Thứ Mình – Thầy Thích Phước Tiến

Pháp thoại đừng dễ tha thứ mình của thầy Thích Phước Tiến tại Khóa tu Một ngày An Lạc lần thứ 12 tại Tu Viện Tường Vân. Nội dung bài giảng, thầy đề cập đến việc chúng ta dễ dàng tha thứ cho bản thân.

dung-de-tha-thu-minh-thay-thich-phuoc-tien

Nghe có vẻ bình thường và ít ảnh hưởng đến người khác nhưng dễ tha thứ chính mình là tác nhân trực tiếp ảnh hưởng xấu đến thói quen và nhân cách của bản thân. Vì vậy, để thành công hơn trong cuộc sống thì đừng dễ tha thứ mình.

Dễ tha thứ cho lỗi lầm chính mình – thói quen khó bỏ

Con người thường có thiên hướng đổ lỗi hơn là nhận lỗi. Nhìn nhận cái sai của người khác thì rất dễ nhưng thấy được cái sai của mình là không dễ chút nào. Có những cái sai trước mắt thì ta đổ lỗi do hoàn cảnh, môi trường,…ta sẵn sàng dùng mọi lý do để ngụy biện cho mình.

Đối với cái sai của người khác, thì mình cố gắng ép người đó nhận lỗi và sửa sai. Đừng dễ tha thứ mình nếu không bạn đang tự làm hại chính mình đó. Tư tưởng của họ tưởng làm vậy đang bảo vệ chính mình, coi trọng cái tôi cá nhân, muốn người khác tôn trọng mình bằng sự hoàn hảo nhất. Đó thật sự là tư tưởng sai lầm.

Khắc phục cái sai bản thân – con đường dẫn đến thành công

Những người thành công, có thành tựu như ngày hôm nay, họ đã phải kiểm điểm bản thân rất nhiều lần. Thấy mình sai chỗ nào rồi khắc phục và sửa sai, để mỗi ngày bản thân ngày một cải thiện, đem lại hiệu suất và kết quả tốt nhất.

Muốn phát triển hơn, con người chúng ta hãy đừng dễ  tha thứ mình!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phật Quang
Logo
Shopping cart