Bài thuyết pháp Không tu mà tu của Đại đức Thích Pháp Hoà

Bài Pháp thoại mang tính chất vấn đáp Không tu mà tu do Thượng toạ Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Munster, nước Đức vào ngày 13/06/2017.

khong-tu-ma-tu-thich-phap-hoa

Tu mà không học tu mù – Học mà không tu như đãy đựng sách

Tại Việt Nam dù Phật giáo không là một quốc giáo, nhưng do tôn giáo này gần như dung nhập với đời sống nhân dân, nên mọi người đều hình thành thói quen đi chùa, lễ Phật vào những ngày rằm, hay đầu tháng. Đồng thời cũng có những người thường xuyên lên chùa để học tập giáo lý nhà Phật. Điều này có giống như không tu mà tu.

Video bài thuyết pháp Không tu mà tu của Đại đức Thích Pháp Hoà

Trong 49 năm từ khi thành đoạ cho đến ngày nhập Niết bàn thì việc làm duy nhất của Ngài đó là “Hoằng pháp, độ sinh”, đem giáo lý của ngài đi vào cuộc sống, tốt đời, đẹp đạo. Và các tăng ni Phật tử cũng đều làm như vậy.

Không tu mà tu, đây là điều dành cho cả Phật tử và những tăng ni. Chúng ta không phải ngày ngày đọc kinh pháp rồi hành động lại không giống nhau. Khi ta tu thì mọi hành động hàng ngày để tu tâm, dưỡng tính. Như thượng toạ Thích Pháp Hoà nói, tu xuất phát từ tâm. Lúc nào tâm chúng ta luôn tâm niệm những tín lành của Phật.

Dù chúng ta đi máy bay, không thể lầm rầm niệm Phật thì ta có thể niệm ở trong tâm. Còn với Phật tử hàng ngày, không phải cứ ăn chay, lên chùa và tụng kinh niệm Phật hàng ngày mới là tu. Mà là hãy biến Phật pháp thành hành động hàng ngày, thành tâm niệm của mỗi con người. Đó là không tu mà tu.

Học pháp và làm theo đức hạnh như Đức Phật muốn chúng sinh đi trên con đường đến hạnh phúc, sống từ bi, hỷ xả. Đó cũng là cách mà chúng ta tu hàng ngày, chứ không nhất thiết phải lên chùa mới là tu.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phật Quang
Logo
Shopping cart