Năm tướng của vạn pháp – Thích Pháp Hoà

Bài thuyết pháp Năm tướng của vạn pháp do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Huyền Quang vào ngày 06/04/2017 của khoá tu Xuất gia giao duyên.

nam-tuong-cua-van-phap-thich-phap-hoa

Năm tướng của vạn pháp để chúng ta hiểu rõ cuộc đời

Năm tướng của vạn pháp gồm những gì?

Trong bài thuyết pháp Năm tướng của vạn pháp thì chủ yếu nói về Lương hoàn sám.

Những khi học khoá tu Xuất gia giao duyên thì sẽ học bài sám này. Đó là những bài sám do Phật tổ viết ra từ thời của ngài.

Quyển thứ năm của sám tháp này nói về những oán kết của mình và giải oán kết đó.

Video bài thuyết pháp Năm tướng của vạn pháp – Thích Pháp Hoà

Khi chúng ta nắm được pháp số của Phật pháp thì sẽ tịnh tiến rất lớn trong quá trình tu tập.

Tượng Phật, cây bồ đề, hoa sen, bảo tháp, bánh xe pháp luân. Đó là 5 tướng của vạn pháp, khi chúng ta nhìn thấy điều này thì sẽ biết ngay là Phật.

Có rất nhiều nơi, Người Phật tử khi đi chùa, họ không vào chánh điện mà ngồi dưới cây bồ đề để niệm Phật. Như vậy, không phải Phật tử không phải cứ lên chùa hay nhìn thấy tượng Phật, lên chùa thì những nơi đó sẽ có Phật.

Ngũ nhãn là 5 thứ mắt: gồm nhục nhãn, nêu chúng ta có thần lực của sự tu hành thì sẽ có 4 thứ nữa. Khi người tu chứng được điều này thì không ai có thể biết được năng lực của họ như thế nào. Do là người tu thì sẽ nhìn theo cách tu.

Trong bài thuyết pháp năm tướng của vạn Pháp do Thượng toạ Thích Pháp Hoà giảng sẽ cho chúng ta hiểu hơn về những điều này.

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phật Quang
Logo
Shopping cart