Bài pháp thoại Người có ba mắt – Thượng toạ Thích Pháp Hoà (2 phần)

Bài giảng Người có ba mắt (2 phần) được thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại chùa Linh Quang, Abington, MA, Hoa Kỳ, ngày 23/09/2017.

nguoi-co-ba-mat-thich-phap-hoa

Người có ba mắt như tâm hồn sáng soi

Người Phật tử được nghe Pháp và thấm Pháp thì cái tâm mình sẽ được thấm nhuần như miếng đất khố được tưới mưa. Mình đẩy trần lao ra ngoài để đẩy đau khổ ra ngoài. Mỗi ngày mình nghe Pháp để tâm sáng ra.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2603&v=zHWb25ywrwI

Video thuyết pháp người có ba mắt của Thượng toạ Thích Pháp phần 1

Khi chúng ta tu tâm thì sẽ có khả năng nhận bết những gì đang xảy ra trước mặt. Khi chúng ta tức giận thì chúng ta biết mình đang tức giận, khi mình ghét ai đó thì điều mình cũng sẽ nhận ra. Vì vậy, con người không phi nhìn bằng 2 mắt, nhìn bằng mắt chưa chắc đã đúng. Nhưng khi chúng ta có thể thấu hiểu tâm hồn mình thì như mình có thêm một con mắt nữa.

https://www.youtube.com/watch?v=0E-uM_8PmAs

Video thuyết pháp người có ba mắt của Thượng toạ Thích Pháp phần 2

Người có ba mắt không thực sự có 3 mắt mà là tâm mình sáng hơn. Nhìn bằng tâm nhưng cũng hiểu rõ hơn mà không bằng tri kiến sai lầm.

Khi bạn nghe bài thuyết pháp người có ba mắt bao gồm hai phần của Thượng toạ Thích Pháp Hoà sẽ thấy mình sẽ có tính căn, thích bố thí, nhẫn nhục, giải toả mọi oán thù. Nếu mình không tin mình siêng năng vượt qua mọi khổ nạn thì mình sẽ không làm được.

Tất cả những điều đó như một con đường mới để giúp người ta nhìn thấy mọi thứ mình đang vấp phải trong cuộc đời.

Người có ba mắt là tâm sáng để nhìn rõ ràng hơn, nhìn bằng tâm tịnh. Đó cũng là điều mà bài thuyết pháp của Thầy Thích Pháp Hoà đang giảng giải.

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phật Quang
Logo
Shopping cart