Pháp thoại Phật pháp thắng mọi Pháp của thầy Thích Pháp Hoà

Bài thuyết pháp Phật pháp thắng mọi Pháp do thầy Thích Pháp Hòa giảng tại hội trường Crowne Plaza, Okalahoma, Hoa Kỳ.

phat-phap-thang-moi-phap-thich-phap-hoa

Phật pháp thắng mọi pháp đời thường

Phật pháp thắng mọi Pháp

Phật pháp là những lời giảng của Đức Phật được coi là một trong ba pháp bảo của nhà Phật. Khi chúng ta học tập theo Đức Phật là học Phật pháp. Đó là con đường tu tâm thoát khỏi con đường đau khổ giúp chúng sanh hạnh phúc hơn trong cuộc sống.

Video Pháp thoại Phật pháp thắng mọi Pháp của thầy Thích Pháp Hoà

Khi chúng ta Quy y tức là chúng ta quay về nương tựa Phật. Nhìn kỹ lại chúng ta mỗi ngày đều Quy ý, mỗi ngày lễ Phật tức là chúng ta đang quay về nương tựa Phật bảo. Khi chúng ta tụng niệm kinh Phật cho “tâm bồ đề kiên cố, trí tu học vững bền”. Khi đó chúng ta sẽ bỏ được những con đường đau khổ, quay về con đường hạnh phúc. Đó là lúc chúng ta đã Quy y Pháp.

Chúng ta ứng dụng với người thân, với những bổn đạo Phật tử chúng tự Quy y Tăng. Mỗi ngày chúng ta đều nương tựa Tam bảo. Chúng ta Quy y là để thấm nhuần giáo pháp của Phật.

Pháp là giáo pháp, là lời dạy là con đường dẫn chúng ta đi đến con đường Chánh đạo.

Lời dạy của Phật có 2 điều là Từ bi và trí tuệ. Khi chúng ta khi gặp vấn đề chúng ta thường ngồi xuống và tìm phương pháp. Nếu chúng ta thiếu Phật pháp thì chúng ta sẽ lầm đời hơn đạo. Pháp của thế gian gọi là thế gian Pháp, pháp của Phật gọi là Phật pháp. Khi chúng ta giải quyết bằng con đường Phật pháp thì chúng ta sẽ luôn có thành tâm, thiện chí và từ bi.

Với những người Phật tử thì Phật pháp thắng mọi Pháp, giải quyết các vấn đề bằng cách Phật dạy, giống như bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Bạn có thể xem thêm bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Pháp Hoà tại đây.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phật Quang
Logo
Shopping cart