Bài pháp thoại Phước sương của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Pháp thoại mang tính vấn đáp Phước sương do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại đạo tràng Liên Hoa Munich, Đức, ngày 25/06/2017.

phuoc-suong-thich-phap-hoa

Phước sương là gì?

Nếu chúng ta lên chùa thì sẽ thấy có một thùng Tam bảo phước điền, còn có nơi gọi là thùng phước sương. Dù phước sương hay phước điền có những ý nghĩa đều giống nhau.

Chữ sương theo tiếng Hán là hòm, thùng. Thùng phước là phước sương. Thùng phước này dùng để cúng giường Phật bảo, Pháp bảo, Tam bảo… Chúng ta có thể tuỳ hỉ công đức để cúng.

Video bài pháp thoại Phước sương của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Bài pháp thoại muốn nói đến những tu tập của chúng ta phải bòn món những thiện nghiệp nhỏ hoặc những hạt sương rơi. Làm việc thiện của chúng ta cũng giống như hạt sương rơi, nhưng đó là những thiện duyên mà từ trong tâm chúng ta trọn vẹn thì phước đức của chúng ta nhiều.

Qua bài thuyết pháp phước sương của thầy Thích Pháp Hoà chúng ta cũng hiểu hơn về việc bố thí cho ai đó, thì phải bằng cả cái tâm của mình. Chứ không phải cứ cúng giường nhiều mà được nhiều phước đức, mà nó còn tuỳ thuộc vào tâm mỗi người. Vì vậy, chúng ta cũng sẽ biết cách cho của mình.

Những phước đức chúng ta có thể có rất nhiều cách để thực hiện. Tuy nhiên, tất cả việc chúng ta làm đều phải xuất phát từ tâm của chúng ta. Do đó, bạn mỗi lần phước sương, cúng giường trên chùa cũng phải làm điều đó.

Khi nghe bài thuyết pháp Phước sương của Thượng toạ Thích Pháp Hoà bạn còn có được rất nhiều kiến thức để mình có công đức, có phước trong quá trình tu tập và cuộc sống.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phật Quang
Logo
Shopping cart