Thượng toạ Thích Pháp Hoà thuyết giảng Không nên có tà kiến

Bài pháp thoại Không nên có tà kiến được thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Aalen ngày 21/06/2017 trong chuyến hoằng pháp tại Đức.

thich-phap-hoa-khong-nen-co-ta-kien

Tà kiến trong mỗi con người

Mỗi người chúng ta có những tri kiến dựa trên việc học Pháp mà thành, nhưng đôi khi trên đường tu chúng ta đã đi lạc mà không hề biết. Đến lúc đó, những tri kiến mà ta tin tưởng đã biến thành tà kiến lúc nào không hay.

Video Thượng toạ Thích Pháp Hoà thuyết giảng Không nên có tà kiến

Tà kiến sẽ khiến chúng ta hiểu sai mọi việc mà mình làm, hơn nữa còn gây ra những hành động sai lầm.

Giống như chúng ta việc chúng ta ăn chay. Ăn chay không liên quan đến tu hành, việc này chỉ đóng góp một phần rất nhỏ đến việc tu hành của mỗi người. Các tăng ni tại Thái không cần ăn chay. Không Phật nào chứng quả Bồ đề nhờ ăn chay mà nhờ việc bỏ tham – sân – si. Vì vậy, khi chúng ta tuyên truyền cho người khác việc niệm kinh này phải ăn chay là những sai lầm.

Bởi vậy, khi tu tập thì chúng ta cần hiểu được những quan điểm đúng đắn, và những chân lý trong Bát chánh Đạo của Phật. Đó là những chánh kiến. Khi chúng ta nhận rõ quy luật nhân quả, nghiệp báo, tìm hiểu sâu sắc hay duyên ngã vô thường.

Cái thấy của chúng ta có 5 thứ thấy trong đó có tà kiến – thấy lệch lạc, không ngay thẳng sẽ gây nên nhiều đau khổ trong quá trình tu hành của chúng ta. Tu là mình phải có chánh niệm chứ không phải làm cho người ta sợ hãi trên tà kiến của mình.

Đó là những gì bạn biết được trong bài thuyết pháp Không nên có tà kiến của Thượng toạ Thích Pháp Hoà.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phật Quang
Logo
Shopping cart