Đại đức Thích Pháp Hoà thuyết giảng Người mang gánh

Bài pháp thoại Người mang gánh do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Bảo Quang Hamburg, Đức Quốc vào ngày 06/06/2017.

thich-phap-hoa-nguoi-mang-ganh

Người mang ghánh là như thế nào?

Người có trí tuệ mãi vượt khổ đau, còn người mê lầm thì luôn đau khổ, chúng ta luôn là những người mang vác, bỏ thì đau, vương thì tội. Trong kinh Bát Nhã, Phật đã nói đến người mang ghánh, và cách buông bỏ.

Video bài pháp thoại Đại đức Thích Pháp Hoà thuyết giảng Người mang gánh

Mỗi người luôn mang trên mình nhiều ghánh nặng, nhưng khi bỏ ghánh này thì lại kiếm ghánh khác mang lên. Tại sao mỗi người không buông bỏ được để chính mình được thảnh thơi.

Trong cuộc sống của mình, đi làm thì ghánh cha, ghánh mẹ, ghánh chồng, ghánh con, ghánh cháu. Đức Phật nói thế nào là ghánh? Nghĩa là sắc thọ thưởng thành thức, bây giờ thì còn có rất nhiều, cái ghánh mà Phật nói là thực tế, nhưng còn có những cái ghánh mà chúng ta tự tạo. Khi chúng ta tự quán chiếu cho cơ thể mình. Như vậy là chúng ta đã tự làm khổ mình trong cuộc đời.

Khi chúng ta nghe bài thuyết pháp Người mang ghánh của Thượng toạ Thích Pháp Hoà sẽ hiểu được những “ghánh” mà Phật đã nói đến và những điều mà chúng ta đang tự mang ghánh nặng lên mình trong cuộc đời. Từ đó mới hiểu ra chúng ta đã tự làm khổ mình mà không phải chỉ tự nhiên như thế.

Ghánh nặng cuộc đời có thể là tưởng của chúng ta nhưng chúng ta cũng có thể buông bỏ nó, coi nó nhẹ nhàng và làm thế nào để giúp ta nhẹ ghánh đi. Thì khi bạn nghe bài thuyết pháp Người mang ghánh của Đại đức Thích Pháp Hoà sẽ hiểu được điều đó.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phật Quang
Logo
Shopping cart