Thượng toạ Thích Pháp Hoà thuyết giảng Bốn điều thuận lợi

Bài pháp thoại Bốn điều thuận lợi doThầy Thích Pháp Hòa giảng trong buổi lễ động thổ khởi công xây dựng tịnh thất Phước Hải, Charlotte, NC.

Trong đời chúng ta ai cũng mong có những thuận lợi. Thuận là đi xuôi theo chiều, theo ý mình theo thuận, vợ chuần nói chuyện với nhau cũng phải thuận ý. Khi chúng ta tu tập thì như một cách nghịch dòng, về hình thức so với dòng đời. Nghịch để chúng ta tôi luyện chính mình.

thuong-toa-thich-phap-bon-dieu-thuan-loi

Thuận buồm xuôi gió, làm gì thì ai cũng mong muốn, vì khi thuận rồi thì lợi ích tới. Ai cũng muốn trong cuộc sống sẽ có lợi. Muốn có lợi thì phải thuận trước.

Trong cuộc sống của mình cái lợi là cái quả, cái thuận là cái nhân. Nếu sống không khởi phát cái nhân thì sẽ không có quả.

Video Thượng toạ Thích Pháp Hoà thuyết giảng Bốn điều thuận lợi

Phật dạy chúng có có bốn điều thuận lợi gồm:

  1. Sanh trong chỗ tốt đẹp, thuận lợi. Nếu bạn sinh tại những nơi hiện đại hay những thành phố lớn đã tốt đẹp hơn rất nhiều người sinh sống tại những nơi nghèo khổ. Khi chúng ta sanh tại những nơi tốt đẹp là đã có những điều thuận lợi hơn những người khác rồi. Khi chúng ta có điều đó thì hãy trân quý và tạo việc lành khác.
  2. Sanh y thuận lợi, tức là ta có thân tướng tốt.
  3. Thời kỳ và vật chất thuận lợi.
  4. Hành vi thuận lợi

Làm sao để ta biết sử dụng phước đó, được có những thuận lợi để giúp chúng ta có thể tạo ra phước đức cho cộng đồng và cho chính mình như bài thuyết pháp bốn điều thuận lợi của Thượng toạ Thích Pháp Hoà.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phật Quang
Logo
Shopping cart