Thuyết pháp Tự do hay giải thoát của Thầy Thích Pháp Hoà

Pháp thoại Tự do hay giải thoát do Thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho Phật tử tại chùa Tâm Đức, Munich, Đức vào ngày 25/06/2017.

tu-do-hay-giai-thoat-thay-thich-phap-hoa

Tự do hay giải thoát trong tâm hồn?

Con người luôn muốn có một cuộc sống tự do, giải thoát, nhưng liệu có làm được điều đó trong cuộc sống. Song trên con đường tu hành, sự tự do hay giải thoát sẽ đạt được khi chúng ta có những thành quả trên quá trình tu tập của mình.

Video thuyết pháp Tự do hay giải thoát của Thầy Thích Pháp Hoà

Khi tu tập Phật pháp chúng ta hay nói đến tình thần tự do của đạo Phật, tức nói đến mực đích giải thoát cho chúng sinh khỏi nhân quả. Từ nhân tự do đến quả giải thoát. Chính vì vậy, mỗi Phật tử đều phải hiểu và thấm nhuần điều này trong quá trình tu tập của mình.

Để có thể thực hiện được giải thoát cho chúng sinh khỏi tham sân si, khỏi con đường đau khổ thì là cả một quá trình tu tập lâu dài. Chính vì vậy nói đến tu Phật, là tu tâm là nói đến con đường giải thoát chúng sinh của Phật. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng để giải thoát thì phải hiểu được điều gì mới giúp chúng ta có thể giải thoát.

Khi chúng ta hiểu được tinh thần tự do như Phật thì mới đạt được sự tự do trên thế gian. Sự tự do này là trong nội tâm, trong tâm cảnh của chúng ta chứ không phải tự do ở ngoại cảnh. Khi hiểu được điều này thì chúng ta sống tự do hay giải thoát đều tuỳ thuộc vào việc chúng ta đã “Ngộ” đạo được đến đâu.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phật Quang
Logo
Shopping cart