Thích Phước Tiến

Phật pháp Thích Phước Tiến

Phật pháp Thích Phước Tiến

Trên trần gian đầy bi ai này thì con người cứ xoay tròn trong vòng quay sinh lão bệnh tử, nếm trải mọi cay đắng của cuộc sống. Tuy nhiên, giữa dòng đời đầy rẫy những khó khăn và hỉ nộ ái ố này thì ...

Phật Quang
Logo
Shopping cart